Privacy

De website van GreyPC is voor iedereen toegankelijk en kan anoniem worden bezocht.
Gegevens van u en uw computer worden niet geregistreerd d.m.v.cookies o.g. Indien u via deze website met GreyPC in contact treedt, geeft u bepaalde persoons- bedrijfsgegevens op. Deze worden slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft opgegeven. 
Op de website van GreyPC worden links naar andere websites vermeld. GreyPC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites alsmede voor het privacybeleid van betreffende bedrijven of instellingen. GreyPC verstrekt tot u herleidbare gegevens niet aan derden, tenzij GreyPC daar wettelijk toe is verplicht.